Storitve

Kontakt

Lipican Aer d.o.o.

Sečovlje 19
SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.:  +386 (0)5 672 25 45
Fax:: +386 (0)5 672 25 44
Email: info@lipicanaer.com

 

Sorazum o opravljanju storitev

Imate letalo, vendar nimate certifikata letalskega prevoznika? Kontaktirajte nas, mogoče vam lahko pomagamo.