Kontakt

Lipican AER d.o.o.

Sečovlje 19
SI-6333 Sečovlje
SLOVENIA

Tel.:  +386 (0)5 672 25 45
Email: info@lipicanaer.com

 

Osvežitveni seminar za Inštruktorje letenja

Lipican Aer d.o.o. organizira seminar za inštruktorje letenja (FI), in sicer  02.06.2018 in 03.06.2018 na letališču Portorož.